"Amikor egy ledöntött nemzet újjá
akarja magát építeni, szüksége van
inkább, mint valaha, a hagyomány
minden porszemecskéjére."

Kodály Zoltán