"Amikor egy ledöntött nemzet újjá
akarja magát építeni, szüksége van
inkább, mint valaha, a hagyomány
minden porszemecskéjére."

Kodály Zoltán

Küldetés

” Múltunk a jelenben, a jövőnk”

A Hidak kulturális és Hagyománypártoló-bemutató és támogatást szervező Egyesület, angolul Bridges Cultural Tradition Supporting, Presenting and Organizing Association  Önszerveződésen alapuló – a határon túli magyarlakta településekre kiterjedően is – tájegységi, térségi nevezetességek, hagyományok gyűjtésére – Hungarikumok eseti népszerűsítésére – elektronikus nyilvántartására bemutatására és ajánlására létrejött civil szervezet. Ebből a célból, az egyes térségekre kiterjedő információs kiadványokat is megjelentettünk, valamint önálló elektronikus és közösségi videomegosztó portált is fenntartunk, üzemeltetünk. A céljaink elérése érdekében nagy súlyt helyezünk a helyi és térségi programokban való részvételre, azok támogatására, önálló programok szervezésére és készítésére.

Aradi László a Hidak Egyesület elnöke